Chuyển khoản

Chuyển khoản - DongA eTransfer: Là dịch vụ chuyển (trích) tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác qua Internet.

  • Chuyển khoản trong và ngoài hệ thống DongA Bank: Khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền VND cho người nhận có tài khoản tại DongA Bank hoặc tại Ngân hàng khác một cách dễ dàng.
  • Quản lý tài khoản nhận: thông tin về tài khoản nhận chuyển khoản sẽ được lưu lại nếu Khách hàng có nhu cầu, giúp Khách hàng quản lý và thuận tiện trong những lần giao dịch sau.

  • Xem thêm

    Điều kiện sử dụng

  • Xem thêm

    Hướng dẫn đăng ký