SMS Banking

Khách hàng thực hiện giao dịch tra cứu (tỷ giá, lãi suất, thông tin tài khoản) , giao dịch tài tài chính qua các tin nhắn SMS theo cú pháp quy định gửi đến Tổng đài DongA Bank (8149), nhận tin nhắn thông báo phát sinh giao dịch qua SMS.

  • Xem thêm

    Điều kiện sử dụng

  • Xem thêm

    Dịch vụ triển khai

  • Xem thêm

    Thủ tục đăng ký