Nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của Khách hàng (Cá nhân, Doanh nghiệp) cũng như đảm bảo an ninh giao dịch trên Internet Banking tại website https://ebanking.dongabank.com.vn, Từ ngày 14/01/2010, DongA Bank chính thức áp dụng giải pháp nhập mã an toàn (captcha) tại màn hình đăng nhập Internet Banking trong trường hợp cần thiết. Thay vào đó, giải pháp đăng nhập lại sau 15 phút sẽ không còn áp dụng nữa nếu Khách hàng nhập sai Mã số khách hàng/ Số mật mã quá 3 lần. Điều này mang lại thuận tiện cho Khách hàng khi giao dịch với DongA Bank.

Khách hàng vẫn đăng nhập vào trang Internet Banking để giao dịch như trước đây và DongA Bank sẽ tự động bật mã an toàn khi thông tin đăng nhập sai quá nhiều lần.

 

Khi xuất hiện màn hình đăng nhập có thêm captcha; Khách hàng phải nhập đúng mã an toàn gồm 5 ký tự chữ và số, có phân biệt chữ thường, in hoa. Trường hợp mã an toàn không được rõ, Khách hàng chọn biểu tượng 2 mũi tên xoay vòng bên cạnh mã an toàn (refesh) để thay đổi mã an toàn với số lần thay đổi không hạn chế. Giải pháp này áp dụng với tất cả các tài khoản khi đăng nhập vào Internet Banking của DongA Bank.

Thông tin hỗ trợ khái niệm về Captcha:

Captcha là cụm từ viết tắt của "Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart" ("Phép thử Turing để phân biệt giữa người và máy").           Một ứng dụng captcha là một loại kiểm thử dạng hỏi đáp được dùng trong khoa học máy tính để xác định xem người dùng có phải là con người hay không. Đây là quá trình một máy tính (máy chủ) yêu cầu một người dùng hoàn tất một kiểm tra đơn giản mà máy tính có thể dễ dàng tạo ra và đánh giá, nhưng không thể tự giải nó được. Vì máy tính không thể giải quyết Captcha, bất kỳ người dùng nào nhập vào lời giải đúng sẽ được xem là con người.