1. Luật giao dịch điện tửLuật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11, được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/11/2005 tại kỳ họp thứ 8, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/03/2006. 

Luật gồm 8 chương, với 54 điều bao gồm hầu hết các yếu tố, bên liên quan đến giao dịch điện tử như : Chữ ký điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử, giá trị pháp lý chữ ký điện tử, giá trị pháp lý của hợp đồng ký bằng chữ ký điện tử, trách nhiệm các bên liên quan đến bảo mật thông tin, giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch điện tử cũng như quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

Luật Giao dịch điện tử ra đời đã tạo hành lang pháp lý cơ bản cho các giao dịch điện tử. Giao dịch điện tử giúp giảm các hoạt động thủ công trong ngành ngân hàng, giảm lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường và giúp Quý Khách hàng thực hiện giao dịch với DongA Bank nhanh chóng, thuận lợi. Quý Khách hàng có thể ngồi tại nhà để giao dịch với DongA Bank bằng cách thông qua các phương tiện điện tử của kênh Ngân Hàng Đông Á Điện Tử.

Quý khách hàng vui lòng tham khảo: