Thông báo phát sinh giao dịch

Thông báo phát sinh giao dịch: là dịch vụ giúp khách hàng quản lý tài khoản mọi lúc mọi nơi. Khi số tiền trong tài khoản của khách hàng tăng hoặc giảm, DongA Bank sẽ gửi tin nhắn (tự động) thông báo số dư đến các số điện thoại di động khách hàng đã đăng ký.

  • Xem thêm

    Điều kiện sử dụng

  • Xem thêm

    Hướng dẫn đăng ký