Đăng ký online

Đăng ký dịch vụ online: Khách hàng có thể chủ động đăng ký dịch vụ DongA eBanking, dịch vụ Thanh toán tự động (hóa đơn điện, nước...) cho tài khoản Thẻ Đa năng trên Internet mà không cần trực tiếp đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch của DongA Bank.

 

  • Xem thêm

    Điều kiện sử dụng

  • Xem thêm

    Dịch vụ cung cấp