Phone Banking

Phone Banking là một trong 4 phương thức giao dịch hiện có của kênh DongA eBanking. Với hệ thống trả lời tự động 24/7 của Phone Banking, khách hàng chỉ cần gọi đến số 1900545464, nhấn vào các phím trên bàn phím điện thoại và làm theo hướng dẫn để thực hiện các giao dịch với Ngân hàng mọi lúc mọi nơi.

  • Xem thêm

    Điều kiện sử dụng

  • Xem thêm

    Dịch vụ chính

  • Xem thêm

    Thủ tục đăng ký